We hebben allemaal wel een septische put of septic tank. Dit is een grote betonnen of plastieken ton waarin het afvalwater van je huis naartoe gevoerd wordt. Alle septische putten zuiveren het afvalwater van het toilet. Soms is op de septische ook ander huishoudelijk afvalwater, afkomstig van bad/douche/... aangesloten. 

 

Wat doet de septische put?

Doordat het afval van de lucht afgesloten is, begint een anaeroob (in afwezigheid van zuurstof) bacterieel rottingsproces dat bijna de helft van de massa afval afbreekt. Dit resulteert in een vaste materie die langzaam naar de bodem van de put zinkt, en een klare vloeistof die afgevoerd wordt via een overloop naar de riolering. Afhankelijk van hoeveel afvalwater in de put terecht komt, moet dat bezinksel soms weggevoerd worden omdat de put anders vol raakt. Hierdoor wordt het afbraakproces onderbroken.

Een septische put heeft heel functies:

  1. Vergaren van de afvalstoffen die in het toilet doorgespoeld worden (condooms, plastic zakken, ...)
  2. Scheiden van de vaste materialen (toiletpapier, zand) en de vloeistof. Zo wordt vermeden dat de vaste onderdelen in het toiletwater de leidingen doen verstoppen
  3. Vaste stoffen laten bezinken, zodat water vervuild met vaste stoffen in oplossing na een aantal dagen opnieuw helder is en geloosd kan worden
  4. Het laten gisten van de vaste bezonken stoffen. Hierdoor verkleint het volume van de vaste stoffen sterk.
  5. Opvangen van grote vuildebieten. Als de rioleringen te weinig afwatercapaciteit hebben (door een te kleine diameter van de leidingen), of als de rioolwaterzuiveringsinstallatie niet de capaciteit heeft om alle vuillast in één keer te ontvangen fungeert de septische put als tijdelijke opslagbak.

Is een septische put overbodig?

Je ziet het: een septische put heeft heel wat functies. Toch is het gebruik ervan afgenomen. Septische putten kunnen het afvalwater maar erg beperkt zuiveren: in het overlopende water zijn nog steeds afvalstoffen (nitraten, sulfaten, fosfaten) aanwezig. Momenteel heeft de overheid liever dat je direct aangesloten bent op de riolering. Die riolering leidt naar de zuiveringsinstallatie, en daar kan men het afval een stuk beter zuiveren.

Toch kunnen gemeenten noch een eisen dat je voor eigen septische put zorgt:

  • Woon je erg afgelegen ('rode cluster' op het zoneringsplan) dan heb je allicht geen riolering in de buurt en moet je zelf instaan voor de zuivering.Dit kan door een IBA (Individuele Behandeling Afvalwater)
  • De vaste delen van het afvalwater kunnen bezinken en de riolen verstoppen. Vroeger was alle water aangesloten op de riolering: zowel afvalwater als regenwater (bijv. van daken). Dit regenwater zorgt voor spoeling.  Recente rioleringen vervoeren enkel afvalwater en zijn daarom veel gevoeliger voor verstoppingen. 

Hoe ziet die septische put eruit?

Een septisch put is (meestal) een cilindervormige vergaarbak die in twee compartimenten is verdeeld. De meeste putten hebben een inhoud van 1500 l of meer (zie aanleg septische put) en zijn gemaakt uit beton of plastic (PE: polyethyleen).

 

schematische werking septische put
Schematische werking van een septische put

Geschiedenis

Vroeger, toen er nog geen waterzuiveringstations waren en ook geen septische putten, liep al het afval ongegeneerd in onze waterlopen en zo naar zee. Met een beperkte bevolking was dat nog te doen, de natuur kan veel aan. Met de bevolkingstoename en met de industrie die ook allerlei afval soms in massale hoeveelheden in het systeem loosde, werd het snel duidelijk dat er iets moest gebeuren.

De meeste problemen werden opgelost door septische putten te installeren. Zo werd vermeden dat de vaste onderdelen uit het toilet in de waterlopen terecht kwamen. Toch is dit niet voldoende: het 'klare' water dat uit de septische put komt zit nog steeds vol met afvalstoffen. Deze hebben een slechte impact op rivieren en waterlopen.

Onder Europese druk heeft de overheid zwaar moeten investeren in zuiveringsstations om onze waterlopen weer proper te maken.

Resultaat

Toch kunnen we allemaal zien dat onze waterlopen veel en veel properder geworden zijn in de voorbije jaren. Je ziet weer vissers langs de vaart en ook reigers en aalscholvers en als er vis zit, dan zit het wel goed met het water.